Hantering av personuppgifter enligt GDPR, Dataskyddsförordningen

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Kvarnens Pensionat är personuppgiftsansvarig

Kvarnens Pensionat behandlar dina personuppgifter i följande situationer:

 • Vid en bokning i vår restaurang eller hotell eller vid bokningsförfrågan på mail på hemsida eller telefonkontakt.
 • När personer eller företag på era vägnar gör en bokning i ditt namn.
 • När bokningar för konferenser och event och namnlistor används.

Vilka personuppgifter behandlas

Namn, personnummer, telefonnummer, e-post, eventuellt kortnummer, kontonummer och adress.

När uppgifter som du bedömmer har betydelse för att vi skall kunna anpassa våra tjänster för dig.

Exempelvis allergier, handikapp etc. Dessa uppgifter behandlas

som känsliga personuppgifter.

Kvarnens Pensionat behandlar endast personuppgifter som är

relevanta till vad som krävs i förhållande till ändamål.Exempelvis vid bokning av restaurangbesök/boende behandlar vi namn, telefonnummer, och e-post (Uppgiftsminimering)

Varför behandlas mina uppgifter

 • Administrativt: För att kunna leverera de tjänster ni beställt såsom bokning av rum och reservation i restaurang.
 • Det inkluderar även uppgifter till bokföring, avräkning och revision samt verifieringar av betalkort.
 • Kundrelationer: Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service vid frågor, synpunkter eller reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och det tjänster du köpt/beställt.
 • Utskick av information: När du bokat en tjänst konfirmerar vi den med mail enligt era personuppgifter.
 • Lagens krav: För att följa lagar och förordningar exempelvis säkerhet och redovisning såsom bokföringslagen.

Ändamålsbegränsning: Kvarnens Pensionat behandlar endast dina personuppgifter för uttryckligt

angivna och relevanta ändamål och behandlas inte på något annat sätt.

Lagringsminimering: Vid köp/förfrågan utav tjänster på Kvarnens Pensionat sparas dina personuppgifter i 6 månader efter avresa.

När ändamålet för behandling av personuppgifter har upphört avidentifierar vi dina personuppgifter.

Bokning via OTA (Online travel agencys)

Vid bokning av boende på Expedia, Citybreak,  Hotels.com etc lämnar du dina personuppgifter till dem.

Dina personuppgifter ansvaras av och hanteras av respektive aktörs    personuppgiftspolicy.

Vid bokning via OTA skickas vissa personuppgifter till Kvarnens Pensionat för att vi skall kunna genomföra tjänsten för er.

Kvarnens Pensionat ansvarar inte för OTA-aktörers hantering

av de personuppgifter du själv lämnat till dessa.

Kvarnens Pensionat hanterar mottagna personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Juridisk grund för behandling

Överenskommelse: Kvarnens Pensionat får i samtycke av personer/gäster behandla och spara personuppgifter efter ändamål som kommuniceras av Kvarnens Pensionat. Samtycke är frivilligtoch kan lämnas skriftligt, muntligt eller elektroniskt.

Avtal: Kvarnens Pensionat kan behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra ett kontrakt där ni ingår.

Rättslig skyldighet:

I enlighet med lag, såsom bokföringslagen vilket innebär att Kvarnens Pensionat måste spara oavsätt krav som ställs enligt GDPR/Dataskyddslagen.

Vitala intressen: Sker en incident där gäst behöver akut vård har Kvarnens Pensionat rätt att ta reda på personens personuppgifter för att ge korrekt vård.

Vid tillfällen där Kvarnens Pensionat behandlar uppgifter från tredje part, exempelvis i samband med gruppbokning eller för bokning för assistent eller liknande. Det är ansvarig för bokningen/gruppen som är skyldig att informera inblandade gäster om nödvändig behandling av personuppgifter.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

 • Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Du har rätt att vända dig till Kvarnens Pensionat för att få dina uppgifter rättade.
 • Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke av behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt till begränsning av behandling vid till exempel marknadsföring.
 • Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten. Varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser hen strider mot GDPR har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Genom skriftlig begäran kan registerutdrag fås av dina personuppgifter.

Kvarnens Pensionat kan avvisa en begäran som är orimligt upprepande eller kräver orimliga tekniska åtgärder.

Begäran skall undertecknas av dig och innehålla namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress.

Begäran skickas till:

Kvarnens Pensionat

Väderkvarnsvägen 11

311 71 Falkenberg

Personuppgiftsincident rapporteras snarast till Tillsynsmyndighet,

dock senast 72 timmar från vetskap om incidenten.